Together.Creative.Innovative.Successful
Dobré dôvody pre…PMC

Montážna linka – Montáž robotizovanej prevodovky

Na rôznych 15 staniciach montážnej linky sa montujú jednotlivé časti robotizovanej prevodovky.

Po načítaní DMC-kôdu (Baseplate) príslušná stanica rozozná, či predchádzajúci montážny krok bol vykonaný.
 
Koniec montážnej linky tvorí EOL-tester a výstupná kontrola.

Kamerový systém služi na kontrolu prítomnosti a správnej montáže jednotlivých dielov. Využíva sa šróbovacia a lisovacia technika, ako aj  meracia a vákuová technika.

Montážna linka komunikuje a ukladá všetky zozbierané dáta na centrálny server.

Okrem samotnej montáže a kontroly bol na montážnej linke riešený kompletný prísun vstupného materiálu a odsun prázdnych zásobníkov.

Kontaktná osoba

Jana Lindtnerová
Key Account Manager

jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com
Telefón: +421 911 246631

Member of Member of Pütz Group

+421 911 246631