PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
Together.Creative.Innovative.Successful
  • Domov > 
  • Riešenia > 
  • Skúška tesnosti a laserové značenie katalyzátora

Skúška tesnosti a laserové značenie katalyzátora

Zariadenie s integrovanou skúškou tesnosti a laserové značenie katalyzátora.

Katalyzátor sa po uložení do pracoviska automaticky presunie k mechanizmu skúšky tesnosti. Po OK výsledku zo skúšky tesnosti sa každý katalyzátor označí DMC-kódom pomocou laserového popisovania. DMC kód je pridelený z centrálnej databázy.

Kontaktná osoba

Pani Jana Lindtnerová
(Key Account Manager)

Telefón: +421 911 2466 31
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

PMC Machinery
Solutions s.r.o.

Domové Role 63
821 05 Bratislava
SLOVAKIA

Telefón: +421 248 20 4001
Fax: +421 248 20 4003
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

Member of Member of Pütz Group © 2018 PMC Machinery Solutions, s.r.o.