PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
Together.Creative.Innovative.Successful
Dobré dôvody pre…PMC

Montážna linka na produkciu FEM-modulov (Audi A3 a TT)

Jednotlivé časti FEM-modulu sa po vložení podľa RPS systému a kontrole prítomnosti zoskrutkujú do hotového dielu.
Následne sa FEM-modul odoberie manipulátorom a je pripravený na JIT-transport k zákazníkovi.

Kontaktná osoba

Pani Jana Lindtnerová
(Key Account Manager)

Telefón: +421 911 246631
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

Member of Member of Pütz Group

+421 911 246631