Together.Creative.Innovative.Successful
Dobré dôvody pre…PMC

Montážna linka na produkciu FEM-modulov (Audi A3 a TT)

Jednotlivé časti FEM-modulu sa po vložení podľa RPS systému a kontrole prítomnosti zoskrutkujú do hotového dielu.
Následne sa FEM-modul odoberie manipulátorom a je pripravený na JIT-transport k zákazníkovi.

+421 911 246631