Together.Creative.Innovative.Successful
Dobré dôvody pre…PMC

Montážna linka na produkciu FEM-modulov (Audi A3 a TT)

Jednotlivé časti FEM-modulu sa po vložení podľa RPS systému a kontrole prítomnosti zoskrutkujú do hotového dielu.
Následne sa FEM-modul odoberie manipulátorom a je pripravený na JIT-transport k zákazníkovi.

Kontaktná osoba

Jana Lindtnerová
Key Account Manager

jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com
Telefón: +421 911 246631

Member of Member of Pütz Group

+421 911 246631