Together.Creative.Innovative.Successful
Dobré dôvody pre…PMC

Ďalšie zariadenia

Zváracie zariadenie

komponenty palivovej nádrže kamiónu sú vložené a zvárané dohromady.

Rotačné zariadenie na ultrazvukové zváranie svetiel ŠPZ

Pick to light box na odoberanie materiálu

Manipulátor zabudovania zadného nosníka

Ručné prípravky na meranie špár prístrojových dosiek

Montáž HeatSchield

Montáž HeatSchield na tank stojí pred skúškou tesnosti. Za týmto účelom sa nádrž a štít ručne zasunú do upínacieho zariadenia vertikálneho otočného stola a upnú sa. Tepelný štít sa utiahne pneumatickým skrutkovačom a štyrmi skrutkami v dvoch polohách. Systém je zabezpečený systémom elektronických kľúčov.

 

Montaž Cover

Nádrž vkladá pracovník ručne do zariadenia. Kryt (Cover) sa zaklipuje na tank pripevnený sponkami. Kamera a laserové snímače kontrolujú správnosť namontovania krytu. Systém je zabezpečený systémom elektronických kľúčov.

 

Sklolaminátové prípravky na lepenie častí obloženia kufra

Bočné panely kufra sú pokryté akustickými tlmičmi. Za týmto účelom sú bočné časti umiestnené na prípravky viditeľnou stranou nadol a upevnené. Prípravky sú vyrobené zo sklolaminátu. Obkladovú časť je možné vkladať iba v jednom smere. Nemôže ani vypadnúť, ani sa pošmyknúť (Poka Yoke).

 

 

 

+421 911 246631