PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
Together.Creative.Innovative.Successful
Dobré dôvody pre…PMC

Ďalšie zariadenia

Zváracie zariadenie

komponenty palivovej nádrže kamiónu sú vložené a zvárané dohromady.

Rotačné zariadenie na ultrazvukové zváranie svetiel ŠPZ

Pick to light box na odoberanie materiálu

Manipulátor zabudovania zadného nosníka

Ručné prípravky na meranie špár prístrojových dosiek

Kontaktná osoba

Pani Jana Lindtnerová
(Key Account Manager)

Telefón: +421 911 246631
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

Member of Member of Pütz Group

+421 911 246631