Together.Creative.Innovative.Successful
Dobré dôvody pre…PMC

Naša charta


Naša Charta Vám v nasledujúcich bodoch vysvetlí, kde kladieme velkú hodnotu.

 1. CARPE DIEM! Každý deň využívame v plnon nasadení. Prinášame našim individuálnym potenciálom kreatívne riešenia a inovácie na maximum.
 2. pre pokoj a slobodu
 3. Etika, morálka a hodnoty su nevyhnutné pre udržanie ekonomického úspechu.
 4. Dôvera medzi zamestnancami ako aj externe so zákazníkmi a dodávateľmi basíruje na základe etiky a hodnôt.
 5. Dosiahnutie úspechu analýzou a stratégiou, ktoré musia byť  na začiatku všetkých efektívnych aktivít.
 6. Úžitok a spokojnosť splňajú naše produkty a služby pre našich zákazníkov: qualita, dodržiavanie lehôt, a flexibilita sú nevyhnutné.
 7. Vyzývame našich dodávateľov, aby spolupracovali na základe a v duchu tejto charty.
 8. Naším najvyšším cieľom je poskytnúť našim zamestnancom úlohy, s ktorými pracujú s radosťou a spokojnosťou; chceme pri tom prebudiť živosť aby sa zabránilo akémukoľvek negatívnemu tlaku. Mýliť sa je ľudské; Chyby treba analyzovať do hĺbky a pracovať na primeraných zásadných zmenách, to je povinnosťou všetkých našich zamestnancov.
  Komunikujeme s vysokou kvalitou, veľké množstvo komunikácie sa zdá byť kontraproduktívne. Polarizácia vytvára jasnosť a zvyšuje nátlak na rozhodnutie; vynaloženie ďalšieho zbytočneho úsilia je nepotrebné.
  Sme ekonomicky šetrní a tým chránime zdroje a životné prostredie, rovnako vytvárame ziskovosť a stabilitu.
 9. Povinnosť zachovať mlčanlivosť prevádzkových informácií nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretím stranám. Toto sa vzťahuje  na zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov. So všetkými údajmi a informáciami sa musí sensibilným spôsobom zaobchádzať. Iba základné údaje a informácie môžu byť poskytnuté tretím stranám.
 10. 5% nášho zisku pred zdanením sú smerované do charitatívnych nadácií, ktoré podporujú deti, mládež, vedu a výskum.  
  Aj tu je dôležitý princíp minimálneho maxima.

+421 911 246631