Together.Creative.Innovative.Successful
Dobré dôvody pre…PMC

Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov

Všeobecné informácie

Nasledujúce riadky opisujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými informáciami pri návšteve našich webových stránok. Osobné údaje sú všetky údaje, podľa ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených v tomto texte.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ internetovej stránky. Kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Budú zhromažďované také vaše údaje, ktoré nám poviete. Toto môže byť napr. údaj, ktorý zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje sa zhromažďujú automaticky pri návšteve webových stránok prostredníctvom našich informačných systémov. Ide predovšetkým o technické údaje (napríklad internetový prehliadač, operačný systém alebo čas trvania otvorenia stránky).

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo bezchybné poskytovanie webových stránok. Ďalšie údaje môžete použiť na analýzu správania používateľov.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Kedykoľvek máte právo získať bezplatné informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Pre tento účel a na ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek skontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho máte právo odvolať sa na príslušný orgán dohľadu.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše správanie sa pri surfovaní môže byť štatisticky vyhodnotené. Stáva sa to najmä v prípade súborov cookie a takzvaných analyzačných programov. Analýza správania sa pri surfovaní je zvyčajne anonymná.  Cez správanie sa pri surfovaní nie je možné vás vysledovať. Proti tejto analýze môžete mať námietky, alebo jej zabrániť tak, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Proti  tejto analýze môžete namietať. V týchto pravidlách ochrany osobných údajov vás budeme informovať o možnostiach námietok.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

Ak použijete túto webovú stránku, budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné informácie sú informácie, ktoré vás osobne identifikujú. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež to, ako a na aký účel sa to deje.

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné chyby. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka pre zodpovedný orgán

Subjekt, zodpovedný za spracovania údajov na tejto webovej stránke je:

Výkonný riaditeľ: Stefan Pütz
Pütz Prozessautomatisierung GmbH
Am Saarufer 8
54439 Saarburg

Telefón: +49 6581 92 99 0
E-Mail adresa: infoinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpuetzgroup.de

Zodpovedným subjektom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spolu s inými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (napríklad mená, e-mailové adresy atď.).

Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnoho procesov spracovania údajov je možné len s vaším výslovným súhlasom. Existujúci súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neoficiálna správa e-mailom nám postačuje. Zákonnosť spracovania údajov vykonávaná až do zrušenia zostáva odvolaním neovplyvnená.

Právo podať odvolanie príslušnému orgánu dohľadu

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo odvolať sa na príslušný orgán dohľadu. Príslušným orgánom dohľadu pre ochranu údajov je štátny úradník pre ochranu údajov daného štátu, v ktorom je naša spoločnosť založená.  Zoznam úradov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcej linke: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenos údajov

Máte právo dostať údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, ako takej alebo tretej strany, v čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, bude to možné len v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

SSL- bzw. a TLS- šifrovanie

Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad objednávok alebo požiadaviek, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľa lokality, SSL bzw alebo TLS šifrovanie. Šifrované spojenie môžete rozpoznať zmenou riadku adresy prehliadača z "http: //" na "https: //" a symbolom zámky v riadku prehliadača.

Ak je povolené SSL bzw alebo šifrovanie TLS, údaje, ktoré nám odošlete si tretie strany nemôžu prečítať.

Informácie, blokovanie, vymazanie

Máte právo na informácie o uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov, a ak je to potrebné, právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Pre ďalšie informácie o osobných údajoch nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Nesúhlas s reklamnými mailmi

Použitie publikovaných informácií v súvislosti s kontaktnými informáciami na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto zamieta. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na právne kroky v prípade nevyžiadaného odoslania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov.

3. Zber údajov na našej webovej stránke

Cookie súbory

Internetové stránky čiastočne používajú takzvané Cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby naša ponuka bola užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači a uložené v prehliadači.

Väčšina Cookie súborov, ktoré používame, sú tzv. "Session Cookie". Na konci Vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení Cookie a povolíte súbory cookie iba v jednotlivých prípadoch, čim vylúčite v určitých prípadoch alebo vo všeobecnosti prijatie súborov cookie ako aj automatické vymazanie súborov cookie pri zatváraní prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok

Cookie súbor, ktoré sú potrebné na vykonávanie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete použiť (napr. Funkcia nákupného košíka), sú spracované na základe článku 6 ods. 1 DSGVO (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Prevádzkovateľ internetových stránok má legitímny záujem o ukladanie súborov cookie aby zabezpečil technicky bezchybné a optimálne poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ sú uložené ďalšie súbory cookie (napríklad súbory cookie na analýzu správania surfovania), bude sa s nimi zaobchádzať samostatne.

Súbory denníka na servery

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných súboroch denníka na  servery, ktoré váš prehliadač automaticky odošle nám. Sú to:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • použitý operačný systém
  • referenčná URL
  • hostname prístupového počítača
  • Čas žiadosti servera
  • IP adresa

Zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutočňuje.

Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 DSGVO (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, Vaše údaje z formulára s dotazom, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam poskytli, budú uložené na spracovanie žiadosti a pre prípad ďalších otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov vložených do kontaktného formulára preto vychádza výlučne z vášho súhlasu článok 6 ods. 1 DSGVO (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neoficiálna správa e-mailom nám postačuje. Zákonnosť operácií spracovania údajov uskutočnených až do zrušenia zostáva odvolaním neovplyvnená.

Informácie, ktoré poskytnete v kontaktnom formulári, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich odstránenie, nezrušíte váš súhlas s ukladaním alebo odstránite účel uchovávania údajov (napríklad po spracovaní vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia - najmä obdobie uchovávania - zostávajú nedotknuté.

4. Plugins und Tools

YouTube

Naša webová stránka využíva Pluginy na stránke YouTube od Google. Operátor stránok je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Keď navštívite niektorú z našich webových stránok s podporou pluginov YouTube, budete pripojení k serverom služby YouTube. Server YouTube bude informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu YouTube, služba YouTube vám umožní priradiť vaše správanie pri prehliadaní priamo s osobným profilom. Tomuto môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Používanie služby YouTube je v záujme atraktívnej prezentácie našich on-line ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 DSGVO (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov na YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Táto webová lokalita využíva mapovú službu Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať funkcie aplikácie Mapy Google, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server Google v Spojených štátoch. Poskytovateľ tejto stránky nemá vplyv na tento prenos údajov.

Použitie služby Mapy Google je v záujme atraktívnej prezentácie našich on-line ponúk a ľahkej zistiteľnosti miest, ktoré sme na webových stránkach uviedli. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 DSGVO (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Viac informácií o spracovaní údajov o používateľoch nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Member of Member of Pütz Group

+421 911 246631