Together.Creative.Innovative.Successful
Dobré dôvody pre…PMC

Dopravníkový systém

Dopravníkový systém spájajúci jednotlivé výrobné fabriky so skladovou halou.

Prevádzka dopravníkového systému je vizualizovaná na LCD-touch paneli  s možnosťou nastavenia parametrov. Rýchlosť pásu je na každom segmente priebežne sledovaná. Scanner sleduje čiarové kódy krabíc a v závislosti od načítaných údajov, sa krabice automaticky triedia do výstupných pracovísk.

Kontaktná osoba

Jana Lindtnerová
Key Account Manager

jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com
Telefón: +421 911 246631

Member of Member of Pütz Group

+421 911 246631