Together.Creative.Innovative.Successful
Dobré dôvody pre…PMC

Dopravníkový systém

Dopravníkový systém spájajúci jednotlivé výrobné fabriky so skladovou halou.

Prevádzka dopravníkového systému je vizualizovaná na LCD-touch paneli  s možnosťou nastavenia parametrov. Rýchlosť pásu je na každom segmente priebežne sledovaná. Scanner sleduje čiarové kódy krabíc a v závislosti od načítaných údajov, sa krabice automaticky triedia do výstupných pracovísk.

+421 911 246631