PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
PMC Machinery Solutions, s.r.o.
Together.Creative.Innovative.Successful
Dobré dôvody pre…PMC

Dopravníkový systém

Dopravníkový systém spájajúci jednotlivé výrobné fabriky so skladovou halou.

Prevádzka dopravníkového systému je vizualizovaná na LCD-touch paneli  s možnosťou nastavenia parametrov. Rýchlosť pásu je na každom segmente priebežne sledovaná. Scanner sleduje čiarové kódy krabíc a v závislosti od načítaných údajov, sa krabice automaticky triedia do výstupných pracovísk.

Kontaktná osoba

Pani Jana Lindtnerová
(Key Account Manager)

Telefón: +421 911 246631
jlindtnerovainhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okpmc-slovakia.com

Member of Member of Pütz Group

+421 911 246631